Krzyże apteczne

  • wyświetlanie napisu „APTEKA” oraz trzech pierścieni zbudowanych z diod LED,
  • automatyczna regulacja jasności świecenia (4 poziomy jasności),
  • każdy pierścień i każda litera napisu „APTEKA” może zostać zaświecona z różną jasnością,
  • możliwość pracy z 21 różnymi animacjami, np. na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające się pierścienie, pulsujący napis „APTEKA” i naprzemiennie zapalające się pierścienie, na stałe wyświetlający się napis „APTEKA” z wybranym pulsującym pierścieniem,
  • obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania na podczerwień (opcja włącz / wyłącz oraz zmiana animacji),
  • po przerwie w dostawie zasilania krzyż pracuje z ostatnio wybraną animacją.
model wymiary (szer. x wys. grub.) masa pobór mocy
Krzyż jednostronny 800 x 800 x 45mm 5kg 10W
Krzyż dwustronny 800 x 800 x 100mm 15kg 20W

Stelaż do montażu prostopadłego do ściany – stelaż jest wyposażeniem opcjonalnym.

Film z przykładowymi efektami na krzyżu aptecznym Prestige Line

Cena netto od 1 500,00 PLN

Sprawdź cenę