Kapsułki i proszki dzielone

Kapsułki żelatynowe twarde są przeznaczone do stosowania z kapsułkarką i pozycjonerem Capsunorm®. Kapsułki pakowane są w woreczkach po 500 sztuk. W ofercie Eprus kapsułki są w kolorze kremowym, nieprzeźroczystym. Rozmiar kapsułek należy dostosować do posiadanych zestawów płyt Capsunorm®: rozmiar 00, 0, 3.

Kapsułki żelatynowe twarde uważane są za lepsze opakowanie dla proszków w porównaniu z kapsułkami skrobiowymi, ponieważ:

 • ze względu na mniejszą przepuszczalność dla pary wodnej i gazów można zamykać w nich proszki higroskopijne i zawierające składniki lotne,
 • dobrze zabezpieczają substancje lecznicze przed działaniem powietrza i światła,
 • posiadają wydłużony, owalny kształt, dzięki czemu łatwiej je połknąć,
 • nie otwierają się samorzutnie oraz są bardziej odporne na zgniatanie i nie kruszą się,
 • stanowią lepsze zabezpieczenie przed przykrym smakiem substancji leczniczych, a także są mniej podatne na skażenia mikrobiologiczne (opłatki skrobiowe mogą nie spełniać wymogów czystości mikrobiologicznej, stanowią, bowiem dobrą pożywkę dla rozwoju drobnoustrojów, szczególnie po zawilgoceniu), pozwalają uniknąć niezgodności między składnikami recepty – jeden ze składników tworzących niezgodność można zamknąć w małej kapsułce, drugi w większej. Małą kapsułkę umieszcza się łącznie z proszkiem w kapsułce większej, rozdzielając w ten sposób składniki niezgodne.

Czas podzielenia proszków przy użyciu kapsułkarki ręcznej Capsunorm® to około 2 minuty 50 sekund przy 20 proszkach dzielonych i 4 minuty przy 100.

Tab. Ilość laktozy oraz glukozy mieszczącej się w kapsułkach żelatynowych

Rozmiar
kapsułki

Objętość kapsułki [ml]

Ilość substancji przypadająca na 1 kapsułkę*
Laktoza Glukoza
Zakres masy [g] Zakres objętości [ml] Zakres masy [g] Zakres objętości [ml]
3 0,30 0,095-0,175 0,22-0,40 0,130-0,210 0,32-0,46
0 0,68 0,250-0,445 0,54-0,95 0,320-0,500 0,82-1,15
00 0,95 0,370-0,650 0,78-1,40 0,365-0,665 0,90-1,50

* zakresy mas i objętości wynikają z możliwości ubicia masy proszkowej w kapsułkach.

Pojemniki na proszki dzielone to wygodny sposób na wydawanie pacjentom gotowych kapsułek.

 • pojemniki posiadają wygodne wieczko ze zrywką tzw. zamknięcie gwarancyjne, zapewniające zabezpieczenie przed otwarciem,
 • wytwórca pojemników oświadcza, że posiada Świadectwo Jakości wydane przez Narodowy Instytut Leków WM-1131/NIL,
 • produkowane i dystrybuowane pod kontrolą Eprus zgodnie z normą jakości PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP),
 • pojemniki służą również do wydawania proszków niedzielonych,
 • przeznaczone są na 20-40 szt. kapsułek żelatynowych,
 • pakowane są po 25 szt.

Oferta podstawowa:

 • kapsułki twarde żelatynowe rozmiar 3 – 500 szt.,
 • kapsułki twarde żelatynowe rozmiar 0 – 500 szt.,
 • kapsułki twarde żelatynowe rozmiar 00 – 500 szt.,
 • pojemniki 3/55ml na proszki – 25 szt.,
 • pojemniki 0/65ml na proszki – 25 szt.,
 • pojemniki 00/75ml na proszki – 25 szt.,
 • pojemniki 000/100ml na proszki – 25 szt.

 

Cena netto od 24,00 PLN

Sprawdź cenę