Literatura apteczna

Obowiązkowe i przydatne pozycje z literatury w aptece, najnowsze wydania dostosowane do obowiązujących przepisów. W ofercie posiadamy następujące pozycje z literatury aptecznej.

Farmakopea

Farmakopea inaczej kodeks apteczny to urzędowy spis leków dopuszczonych w danym kraju lub na danym terenie do obrotu, oraz obwarowany tymi samymi zastrzeżeniami spis surowców służących do ręcznego sporządzania niektórych z tych leków w aptece (leków recepturowych). Zawiera opis wszystkich tych substancji, sposoby ich przechowywania oraz dostępu do nich osób powołanych, rodzaje opakowań, dozwolone metody dystrybucji, dawkowanie, sposoby kontroli jakości, a w przypadku leków robionych w aptece, także metody ich przygotowywania. Opisuje też metody identyfikacji leków, ich standaryzację, sposoby nazewnictwa i możliwe zamienniki.

 

Urzędowy wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP i suplementy.

Wydany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  zawiera dane zgodne z wpisami do Rejestru Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP Ostatnie wydanie opisuje stan na 1 stycznia 2016 r. Podręcznik niezbędny w działalności aptek, placówek obrotu hurtowego, organów nadzoru farmaceutycznego.

Wykaz leków refundowanych

Wykaz JWC zawiera wszystkie aktualnie refundowane na podstawie recepty leki, wyroby medyczne oraz środki spożywcze. W książce przedstawiono każdy preparat w kontekście jego odpowiedników analizując ceny i wskazując najtańszy produkt. Umożliwia on porównanie kosztów leczenia odpowiednikami farmakologicznymi oraz terapeutycznymi. Książka ukazuje się cyklicznie, wraz z wprowadzanymi przez Ministerstwo Zdrowia zmianami w obwieszczeniach refundacyjnych.

 

Farmacja – ujednolicone przepisy stan prawny 2017

Zawiera istotne zmiany i nowości, m.in.: nowe rozporządzenie o receptach lekarskich, nową ustawę refundacyjną plus nowe rozporządzenia, zmiany w Prawie farmaceutycznych i rozporządzeniach.

 

 

 

Pharmindex Kompendium Leków

Jest encyklopedycznym indeksem leków obecnych na polskim rynku. Zawiera opisy preparatów wpisanych do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawane jest raz w roku.

 

 

 

Cena netto od 47,00 PLN

Sprawdź cenę